Deutsch    Svenska

VillkorVillkor

Unik vara har unikt pris

Jag kan försäkra att mina språktjänster alltid kommer att vara prisvärda. Dock är det omöjligt att här nämna några fasta priser eftersom alla jobb är unika.

När det gäller översättningar beror priset till stor del på hur stor textmassan är, men även på texttyp, ämne, svårighetsgrad och format. Vanligtvis ingår första korrekturläsning av den layoutade texten i priset.

När det handlar om korrekturläsning, språkgranskning och författeri tar jag vanligtvis betalt per timma. För vissa (större) uppdrag kan jag lämna offert på fast pris.

Kontakta mig gärna för en individuell offert som självfallet är gratis.

 

Mina allmänna affärsvillkor