Deutsch    Svenska

MedlemskapMedlemskap

Gemensam sak

Jag är medlem i följande fackföreningar och intresseorganisationer:

Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)

Båstad, Sverige
www.sfoe.seLink aus diesem Auftritt hinaus

Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) bildades 1990 och är idag Sveriges största översättarorganisation. SFÖ arbetar för god yrkessed och ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan yrkesöversättare. Föreningen tillvaratar facköversättarnas gemensamma ekonomiska och juridiska intressen samt informerar om och påverkar aktivt översättaryrkets och översättningsbranschens utveckling. Genom att vara ett forum för översättare och deras kunder verkar SFÖ för att ytterligare höja anseendet för översättare och för översättandet som yrke och näringsverksamhet.

Översättarcentrum (ÖC)

Stockholm, Sverige
www.oversattarcentrum.seLink aus diesem Auftritt hinaus

Översättarcentrum är en ideell förening för skönlitterära och facklitterära översättare och förmedlar kvalificerade översättare från en rad olika språk och inom vitt skilda områden.

Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke e.V. (VdÜ)

(Föreningen för tyskspråkiga översättare av skön- och facklitteratur)
Hamburg, Tyskland
www.literaturuebersetzer.deLink aus diesem Auftritt hinaus

Litteraturöversättare sysslar med prosa, facklitteratur, vetenskapliga texter, serier, teaterpjäser, radiopjäser, filmtexter och andra publika verk.

VdÜ är en fackförening för litterära översättare och företräder medlemmarnas intressen gentemot uppdragsgivarna och deras fackförbund. Denna organisation bildades 1954.

Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS)

(Sällskapet för det tyska språket)
Wiesbaden, Tyskland
www.gfds.deLink aus diesem Auftritt hinaus

GfdS är ett politiskt oberoende sällskap som har till uppgift att vårda och utforska det tyska språket. Sedan sällskapet grundades 1947 har det tagit sig an uppgiften att fördjupa intresset för det tyska språket bland allmänheten och värna om dess internationella status i ett globalt perspektiv. Sällskapet granskar språkutvecklingen noga och har en rådgivande uppgift när det gäller allmänt språkbruk.

Verein deutsche Sprache e.V. (VDS)

(Föreningen tyska språket)
Dortmund, Tyskland
www.vds-ev.deLink aus diesem Auftritt hinaus

VDS bildades 1997. Det som i huvudsak förenar medlemmarna är ledan över den språkliga avarten som man i Sverige kallar för svengelska och i Tyskland för Denglisch. Avsikten är alltså att försöka stärka det inhemska språket och hålla det så fritt som möjligt från anglicismer.

 

Jag för en regelbunden dialog med andra översättare och språkmänniskor vilket inte minst mina uppdragsgivare har stor nytta av.

sfoe_debatt

groups.yahoo.com/neo/groups/Fackoversattarna/info Link aus diesem Auftritt hinaus

På Sveriges Facköversättarföreningens mailinglista kan medlemmar inte bara diskutera om vanliga översättningsproblem utan även om frågor som handlar om affärsverksamheten och den därmed sammanhängande juridiken.

Übersetzerforum

literaturuebersetzer.de/berufspraktisches/kollegialer-austausch/mailingliste-ue-forum/Link aus diesem Auftritt hinaus

Med denna mailinglista erbjuder VdÜ sina medlemmar ett informations- och diskussionsforum.

u-forum

www.techwriter.de/thema/u-forum.htmLink aus diesem Auftritt hinaus

Denna mailinglista är ett tyskspråkigt diskussionsforum för facköversättare och tolkar där man bl.a. diskuterar terminologi och källor.

u-litfor

www.techwriter.de/thema/u-litfor.htmLink aus diesem Auftritt hinaus

Mailinglistan u-litfor är ett tyskspråkigt forum för litterära översättare. Medlemmarna diskuterar fackliga frågor och utbyter information.

pt_

groups.yahoo.com/neo/groups/pt_/infoLink aus diesem Auftritt hinaus

Partnertrans är ett forum för översättare som vill diskutera fackliga frågor och som lägger extra stor vikt vid god yrkesetik.

SwissTranslation

groups.yahoo.com/neo/groups/SwissTranslation/infoLink aus diesem Auftritt hinaus

SwissTranslation är ett flerspråkigt forum för språkproffs. I denna mailinglista diskuteras fackliga frågor som rör översättning i och om Schweiz.

Texttreff – Netzwerk wortstarker Frauen

www.texttreff.deLink aus diesem Auftritt hinaus

Texttreff är ett virtuell nätverk för professionella kvinnliga textare, journalister, författare, språkgranskare och översättare. Nätverket bildades 2001 och bedriver ett flertal mailinglistor.

På texttreff.de kan företag beställa uppdrag och hitta kooperationspartner i databanken.