Deutsch    Svenska

ArbetssättArbetssätt

Detta kan du lita på

Mitt översättningsarbete sker i flera steg:

A Preliminär översättning

B Research gällande fackord samt synonymer

C Korrektur: Kontroll mot källtexten; rättelse av eventuella missuppfattningar; omformuleringar; första granskning gällande grammatik, rättstavning, skiljetecken och sats

D Optimering: Finjustering av stilen, läsbarheten och den inre logiken, om möjligt efter en viss tid har förflutit. En särskild mjukvara läser texten högt för mig. Sedan läser jag texten en gång till på papper. Därefter granskar jag texten ännu en gång gällande grammatik, ortografi, interpunktion och sats.

Dessutom jobbar jag ofta i enlighet med principen om fyra ögon.

Jag står vid mitt ord:

Att leverera i tid är en självklarhet för mig och jag sätter stort värde på förstklassig service.

Jag har en förkärlek för detaljer och är ytterst noggrann.

Självfallet dokumenterar och arkiverar jag allt material under en viss överenskommen tid, men på begäran raderar jag även specifika data och dokument från min databas.

Jag är noga med att hålla en fortlöpande dialog med mina kunder. Om jag upplever att det finns kritiska punkter i källtexten eller om jag har frågor gällande innehållet, kontexten och målgruppen hör jag av mig. Några missförstånd på vägen får inte förekomma!

Mina samarbetspartner tillämpar förstås samma höga standarder.