Deutsch    Svenska

ArbetsredskapArbetsredskap

Utan bra redskap klarar sig ingen i lÄngden

Jag förfinar ständigt mina kunskaper och arbetsredskap. Inför varje uppdrag skaffar jag mig så mycket referensmaterial som detta kräver.

Som språkleverantör – och bokmal – har jag tillgång till ett omfattande referensbibliotek fullt av ordböcker, lexikon, facklitteratur, monografier, kataloger och annat matnyttigt.

Självfallet är jag också uppkopplad mot cyberrymden och hämtar med träffsäkerhet relevant material via Internet.

Många gånger visar det sig dock att de allra bästa källorna och resurserna består av kött och blod vilket gjort att jag skapat mig ett stort nätverk bestående av professionella kollegor som jag alltid kan både råda och rådfråga.